Lợi ích của thói quen đọc sách từ tuổi ấu thơ

Lợi ích của thói quen đọc sách từ tuổi ấu thơ

Một nghiên cứu khoa học vừa mới công bố cho thấy môi trường đọc tại nhà có liên quan mật thiết với sự gia tăng của chất trắng có tổ chức ở khu vực trong não bộ của trẻ nhỏ, nơi chịu trách nhiệm cho khả năng ngôn ngữ và đọc hiểu.

Lợi ích của thói quen đọc sách từ tuổi ấu thơ

Kết luận của nghiên cứu: Trẻ em được nuôi dưỡng trong môi trường đọc sách tại nhà càng nhiều trước khi đi mẫu giáo thì trí não càng được kích thích phát triển. Điều này hỗ trợ các kỹ năng ngôn ngữ và khả năng đọc viết, gia tăng nhu cầu học tập về sau.

Những phát hiện của nghiên cứu này cho thấy lợi ích tiềm năng của môi trường đọc hiểu tại nhà và các chương trình khuyến khích nuôi dưỡng thói quen đọc chia sẻ bắt đầu ở tuổi ấu thơ.

47 trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo (3-5 tuổi) đã hoàn thành các đánh giá về ngôn ngữ và các kỹ năng đọc viết, sau đó là chụp cộng hưởng từ các bó sợi thần kinh (Diffusion Tensor Imaging / DTI). Cha mẹ của các bé đã hoàn thành một cuộc khảo sát về môi trường đọc tại nhà (home literacy environment).

Nghiên cứu được thực hiện bởi của Hutton và các cộng sự tại Reading and Literacy Discovery Center, Cincinnati, Ohio (Mỹ).

Bạn đọc có thể đọc đầy đủ và chính xác bài báo khoa học đã được công bố bằng tiếng Anh tại địa chỉ sau: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apa.15124

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *