Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu số 373 năm 2018

750.000