Toàn tập về nhật ký thi công xây dựng

150.000

Bạn sẽ hiểu về các cơ sở pháp lý để lập nhật ký thi công, sử dụng phần mềm để in nhật ký theo đúng quy định, tự động hóa cao công tác này, giảm tính hình thức, giảm căng thẳng và tâm lý buồn chán cho nhân viên khi cứ phải làm 1 công việc rất chiếu lệ.

Các sếp không phải tốn công nhiều để đào tạo các kỹ sư trẻ, những người mới vào về vấn đề lập nhật ký thi công nữa. Đưa cho họ 1 quyển sách Toàn tập về nhật ký thi công xây dựng, họ sẽ tự hiểu được mọi vấn đề và làm tốt công việc.