Giáo trình định giá xây dựng

350.000

Với lối viết dễ hiểu và thực tế, chia sẻ các đúc kết từ kinh nghiệm thực tế và rất thời sự của tác giả sẽ giúp các bạn độc giả rất nhiều kiến thức hay, đẳng cấp về Định giá xây dựng và các phần mềm công cụ ứng dụng trong lĩnh vực Định giá xây dựng.