Khi 2 phần mềm dự toán khác nhau về dữ liệu phải dùng sách in đơn giá để kiểm tra

Khi 2 phần mềm dự toán khác nhau về dữ liệu phải dùng sách in đơn giá để kiểm tra

Những năm tháng làm tại Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng tôi vẫn thường thực hiện các công việc thẩm tra dự toán, làm tư vấn cho Chủ đầu tư các dự án.

Hồ sơ dự toán được gửi đến, có thể kèm theo cà file dự toán. Để đảm bảo tính độc lập và khách quan của công tác thẩm tra dự toán, ngoài việc kiểm tra lại việc tuân thủ quy định, phương pháp, bóc tách kiểm tra lại khối lượng, đầu việc… tôi vẫn thường chạy lại bản dự toán. Thường như vậy thì không dùng cùng 1 phần mềm để chạy, bởi như vậy nếu có lỗi thì sẽ giống nhau, khó phát hiện ra. Tôi dùng phần mềm dự toán khác với phần mềm tư vấn đã dùng để lập dự toán. Chạy lại dự toán. Với các công việc mà định mức, đơn giá, khối lượng khớp nhau, thường như vậy là đúng (trừ lỗi sai logic), tôi sẽ không phải kiểm tra lại nữa. Nhưng những dòng công việc chạy lại bị lệch nhau giá trị, tôi sẽ đi kiểm tra lại và sẽ phát hiện ra các sai sót. Mà chỉ kiểm tra những công tác có giá trị lệch nhau lớn thôi, còn lệch nhỏ kiểu như qua nhiều phép tính làm tròn thì thôi.

Trường hợp giữa 2 phần mềm dự toán có sự khác nhau về dữ liệu thì phải làm như nào? Khi đó phải đi lùng tìm bằng được quyển đơn giá địa phương, đặc biệt ưu tiên quyển gốc (có dấu đỏ hoặc photo từ quyển có dấu đỏ) để làm số liệu tin cậy. Người nhập dữ liệu vào phần mềm cũng như chúng ta, hoàn toàn có thể gặp lỗi sai sót. Trong mọi trường hợp, tin vào số liệu gốc là yên tâm nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *