Thanh toán hợp đồng trọn gói cung cấp và lắp đặt thang máy, phát sinh dầm đà

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Câu hỏi nghiệp vụ: Công ty bạn em có ký hợp đồng trọn gói cung cấp và lắp đặt thang máy với chủ đầu tư nhưng không bao gồm phần việc cung cấp lắp đặt dầm đà. Trước khi thi công, thiết kế thay đổi làm phát sinh dầm đà thang máy, thiết kế và dự toán đã được phê duyệt và chủ đầu tư đã ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu.

Vậy khi làm hồ sơ thanh quyết toán thì phần việc bổ sung dầm đà sẽ làm trong biểu mẫu 03a hay pl04? Kế toán Công ty bạn em tính vào PL04. Theo em mọi công việc đã được ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng (nếu có) thì đương nhiên không thể tính là phát sinh được nên không thể đưa vào PL04. Em cảm ơn.

Trả lời:
Đưa vào PL04 như kế toán công ty bạn em tính là đúng. Theo tác giả soạn thảo Thông tư số 08/2016/TT-BTC thì PL03a chỉ để xác định thao toán những gì trong hợp đồng ký ban đầu thôi. Còn PL04 là dành theo dõi những gì ngoài ký hợp đồng ban đầu.

Em suy luận đơn giản thế này thôi: Công việc gì phát sinh, nếu được phép, thì đều phải ký phụ lục hợp đồng cả. Nếu lý luận như em thì người ta không phải thiết kế thêm cái PL04 làm gì vì không bao giờ phải dùng đến.

Vấn đề này vẫn được hiểu xuyên suốt từ Thông tư số 06/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng sang Thông tư số 86/2011/TT-BTC và giờ là Thông tư số 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Lời khuyên tốt: Các bạn nên đầu tư phần mềm Quyết toán GXD và khóa học Thanh Quyết toán GXD. Đừng giảm thiểu những gì đáng phải đầu tư vì bạn không tiết kiệm được bao nhiêu. Nhưng những thứ đó lại giúp bạn phát huy mạnh, làm tối đa nguồn thu nhập, công việc.