So sánh giữa Mailing Mail của Word kết hợp Excel với sử dụng phần mềm QLCL GXD làm hồ sơ chất lượng

#1
Câu hỏi: Thực tế hiện nay cán bộ, kỹ sư thường làm hồ sơ chất lượng bằng cách sử dụng chức năng Merge Mail của Word kết hợp với Excel. Sử dụng phần mềm QLCL GXD thì có gì hay hơn để tôi phải thay đổi?

Trả lời:
Quản lý danh mục hồ sơ nghiệm thu trên Excel, còn biên bản thì dùng tính năng Mail Merge đưa dữ liệu từ Excel sang Word như thực tế hiện nay thì dễ chỉnh sửa hơn trên Excel, đặc biệt là trình bày biên bản đẹp hơn nhờ Word. Nhưng sử dụng phần mềm QLCL GXD đem lại cho bạn những ưu thế vượt trội, tự động hóa mạnh hơn mà Merge Mail không có.
File đính kèm so sánh giữa cách đó với giải pháp sử dụng phần mềm QLCL GXD, file này cũng cung cấp thêm cho bạn nhiều nội dung về lập hồ sơ nghiệm thu tương ứng là các đường link video rất hay. Xem xong tài liệu hữu ích này bạn sẽ quyết định sử dụng phần mềm QLCL GXD cho mà xem.
 

Attachments