Các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hệ thống cấp thoát nước

#1
HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
Công tác thiết kế, thi công và giám sát đảm bảo chất lượng phải theo hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng của hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 4037: 2012 Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa
- TCXDVN 33: 2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế
- TCVN 4519: 1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu
- TCVN 4513: 1988 Hệ thống cấp nước trong nhà - Tiêu chuẩn thiết kế
- TCVN 6250: 1997 Ống polyvinyl clorua cứng (PVC-U) dùng để cấp nước – Hướng dẫn thực hành lắp đặt
- TCXD 183: 1996 Máy bơm - Sai số lắp đặt
- TCVN 5576: 1991 Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật
- TCXD 66: 1991 Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước - Yêu cầu an toàn
- TCXD 76: 1979 Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước

- Nếu bạn có file tiêu chuẩn đừng để cũ trong máy, hãy up lên diễn đàn chia sẻ với các đồng nghiệp diễn đàn nhé
- Nếu bạn đọc thấy trong danh sách trên tiêu chuẩn nào đã cũ, có tiêu chuẩn thay thế xin hãy thông báo giúp
Bạn có thể viết bài hoặc gửi thông báo giúp tới địa chỉ theanh@gxd.vn. Xin chân thành cảm ơn bạn.
 

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#2
HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
Công tác thiết kế, thi công và giám sát đảm bảo chất lượng phải theo hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng của hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 4038: 2012 Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa
- TCVN 7957: 2008 Thoát nước. Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế
- TCVN 4519: 1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu
- TCVN 4474: 1987 Hệ thống thoát nước trong nhà - Tiêu chuẩn thiết kế
- TCXD 183: 1996 Máy bơm - Sai số lắp đặt
- TCVN 3786: 1994 Ống sành thoát nước và phụ tùng
- TCVN 5576:1991 Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật
- TCXD 66:1991 Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước - Yêu cầu an toàn

Các bạn có file tiêu chuẩn hãy góp sức up lên diễn đàn để lưu trữ khi cần có thể tải xuống sử dụng nhé. Nếu bạn thấy có tiêu chuẩn mới hơn xin hãy thông báo giúp để update vào bài.