Áp dụng định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị để xây dựng các bộ đơn giá dịch vụ công ích

nguyentheanh

Administrator
Thành viên BQT
#1
Ngày 07/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1090/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc áp dụng định mức dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn Tỉnh. Các bạn hay lập dự toán dịch vụ công ích đọc để nắm bắt nhé.

Theo quy định tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức xây dựng định mức, hướng dẫn và quy định áp dụng định mức, đơn giá, lập và phê duyệt giá dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị tại địa phương.

Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cũng đã quy định: “Trên cơ sở định mức lao động hiện hành, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, sửa đổi định mức lao động cho phù hợp, bổ sung và ban hành định mức lao động mới, bảo đảm mức trung bình tiên tiến làm cơ sở cho việc xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích”.

Như vậy, nếu các định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng công bố tại các Quyết định số 591/QĐ-BXD, Quyết định số 592/QĐ-BXD, Quyết định số 593/QĐ-BXD và Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phù hợp với quy trình kỹ thuật, điều kiện cụ thể về tổ chức và hoạt động dịch vụ công ích của địa phương, thì Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định áp dụng, làm cơ sở xây dựng các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn.